Gistologiya, sitologiya va embriologiya

Darslikda gistologiya, sitologiya va embriologiyaning asoslari bo’yicha zamonaviy ma’lumotlar keltirilgan. Unda ma’lum ketma-ketlikda hujayra biologiyasi, umumiy va xususiy gistologiya hamda odam embrional taraqqiyotining asoslari yoritilgan.

Darslikning mazmuni O’zbekiston Respublikasi sog’liqni saqlash vazirligi tomonidan umumiy amaliyot shifokorlari uchun  gistologiya, sitologiya va embriologiya fanidan tasdiqlangan fan dasturiga to’la mos keladi. Darslik tibbiyot oliy ta’lim muassasalari talabalariga mo’ljallangan.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *