Hayvonlar patologik fiziologiyasi. R.X.Xaitov.

Darslikda umumiy nozologiya (etiologiya, patogenez, organism reaktivligi va uning patologiyadagi ahamiyati), tipik patologik jarayonlar, turli organ sistemalari patologiyalarining umumiy muammolari yoritilgan, shuningdek, immumtanqislik patofiziologiyasi alohida bob qilib berildi. Darslikda turi hayvonlar organizmida patologik ta’sir davridagi o’zgarishlar va ularni boshqarishdagi buzilishlarga alohida e’tibor berilgan.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *