Ipakchilik va Tutchilik

Mazkur darslikda mamlakatimiz qishloq xo’jaligi tarmog’ida ipakchilik va tutchilikning tutgan o’rni, ahamiyati, tarixi, rivojlantirish istiqbollari, ipak qurti biologiyasi ekologiyasi, ipak qurtini boshqa zararkunandalari haqida ma’lumotlar berilgan.

Darslik ipakchilik va tutchilik yo’nalishida va mutaxassisligida ta’lim olayotgan bakalavrlar, magistrlar, tayanch doktorantlar, mustaqil ilmiy izlanuvchi xodimlar va yetakchi mutaxassislar foydalanishiga mo’lhallangan.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *