Hayvonlar fiziologiyasi va patofiziologiyasi

Hayvonlar fiziologiyasi va patofiziologiyasi fani tala,alarga sog’lom va kasal hayvonlar organizmida fiziologik va patologik jarayonlarni kechishini va ularning hayvonlar mahsuldorligiga ta’sirini tushuntirish hamda ularda o’z mutaxassisligiga oid bilim va ko’nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *