Ветеринария ишини ташкил этиш ва иқтисоди Р.Б.Давлатов

Ушбу дарслик 5440100-Ветеринария ва 5111000-Касб таълими (ветеринария) таълим йуналишлари талабалари  учун мулжалланган бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги томонидан тасдиқланган Давлат таълим стандарти, малака талаблари, ўқув режа ва “ветеринария ишини ташкил этиш ва иқтисоди” фанининг ўқув дастури асосида  илғор педагогик ва ахборот коммуникацион технологиялардан фойдаланган ҳолда тайёрланган.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *