Veterinariya farmakologiyasi. Yunus Salimov. T-2019 (2)

O‘quv qo‘llanmada veterinariya farmakologiyasi fanining qisqacha rivojlanish tarixi va uning asosiy vazifalari, ilmiy yo‘nalishlari, dorilarni olish manbalari va yo‘llari, farmatsiya, dori moddalarining dozalari va yuborish yo‘llari hamda ularni organizmdan ajralib chiqishi, biotransformatsiya, dorilarni ta’sir etish turi va mexanizmi, shuningdek, dori moddalarining salbiy ta’sirlari hamda uni bartaraf etish choralari ko‘rsatilgan. SHu jumladan, markaziy nerv tizimiga hamda efferent va afferent nerv oxirlariga ta’sir ko‘rsatuvchi, ayrim a’zo va tizimlar faoliyatini boshqaruvchi, asosan, to‘qimalardagi modda almashinuvi jarayonlariga, mikrob va parazitlarga qarshi ta’sir ko‘rsatuvchi moddalarga umumiy farmakologik tasnif berilgan.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *