Hayvonlar genetikasi, seleksiyas, urchitish va ko’paytirish