Parazitologiya va veterinariya ishini tashkil etish