Hayvonlar fiziologiyasi, biokimyosi va patogik fiziologiyasi